Vai al contenuto

Attività a Vanylven Municipality

I consigli migliori della gente del luogo

Dalle visite turistiche ai tesori nascosti, scopri cosa rende unica la città con l'aiuto delle persone del luogo che la conoscono meglio.
Place to eat
“Your children will love it! This farm situated ina beautiful, but remote a remote area is anything but dull: Here you will find animals of many kinds, say hello to a pig, visit the cafe and bring home small "jewel" from the shop. It's an absolutely adoring experience!”
  • Consigliato da 8 persone del luogo
Real Estate Agency
“Dine in Kvilehytta and round off with coffee and dessert Whether you stay with us, or if you come to visit, with us you can buy dinner and dessert. We have coffee, and soda for those who want it. We have good selection of ice cream, and desserts.”
  • Consigliato da 3 persone del luogo
Establishment
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Establishment
“ Namnet kjem av mineralet sin olivengrøne krystallfarge. Olivin er å finne i mellom anna bergarten dunitt, der olivininnhaldet overstig 90 % av vekta. Noreg har nokon av verdas største førekomstar av dunitt i hovudsak på Åheim i den verdskjente Almklovmassivet. Dunitt finnast også på Grønland, i USA og Sibir og i forbindelse med vulkansk aktivitet på f.eks. Lanzarote. Olivin er eit viktig industrimineral og Noreg er den leiande produsenten i Europa. Størst tonnasje går til råjernindustrien der olivin vert nytta som tilsatsmiddel i råjernprosessen, men også i støypreisand, som råstoff til ildfaste produkt osv. Som miljømineral har olivin funne nye bruksområde. Olivin kan absorbere fleire ulike miljøgifter som f.eks. tungmetall, organometall og også reine organiske miljøgifter. I tillegg kan olivin binde seg til CO2 og danne karbonater. Den verdensleiande produsenten av olivin ligg nettopp på Åheim, Sibelco Nordic AS. Den reine krystallen av olivin vert kalla peridot og er å rekne som ein edelstein. Nokre av verdas største og vakraste periodtar kjem frå Åheim og steinen var barokktida sin mest populære smykkestein og skulle blant anna bringe lykke til eigaren. Peridot er fødselsteinen for august og står for berømthet, styrke og energi. Verdensledende produsent av olivin er Sibelco Nordic AS i Åheim i Vanylven kommune på søre Sunnmøre.”
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Natural Feature
Grocery or Supermarket
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Natural Feature
Grocery or Supermarket
$
Natural Feature
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Grocery or Supermarket
$
  • Consigliato da 1 persona del luogo
Locality
  • Consigliato da 2 persone del luogo
Locality
  • Consigliato da 1 persona del luogo